• آرشیو اخبار اداری و مالی


گزارش پانزدهمین نشست معاونین اداری و مالی دانشگاه های برتر

 

پانزدهمین نشست معاونین اداری و مالی 13 دانشگاه برتر کشور در روز چهارشنبه مورخ 96/02/20 در شهر ساری برگزار شد. در این جلسه مواردی از جمله ضوابط اجرایی بودجه سال 96، کسور بازنشستگی و فوق العاده مدیریت اعضای هیأت علمی، مالیات حق التدریس و حق التحقیق و گزارش بیمه تکمیلی دانشگاه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

تاریخ درج خبر: 1396/02/26  -  ساعت درج خبر: ٠٩:٠٤  -  شماره خبر: ٣٤٦٥  -  تعداد بازدید: 2680


خروج