• آرشیو اخبار اداری و مالی


برگزاری هجدهمین جلسه شورای اداری و مالی دانشگاه

 


هجدهمین جلسه شورای اداری و مالی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 96/03/29 ساعت ۱۰ صبح در محل اتاق شورای دانشگاه با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع، مدیران این حوزه و معاونین اداری و مالی دانشکده ها و به شرح دستور جلسه ذیل برگزار گردید.
-    راه اندازی سامانه ایمیل دانشگاه
-    گزارش رفع اختلال در سامانه اتوماسیون و بهبود سامانه
-    گزارشی از بستن تنخواه دانشکده ها و معاونت ها در سال95

 

تاریخ درج خبر: 1396/04/07  -  ساعت درج خبر: ٠٩:٣٣  -  شماره خبر: ٣٧٨٥  -  تعداد بازدید: 2704


خروج