اخبار

اخبار اداری و مالی

برگزاری بیست و نهمین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه

یست و نهمین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 97/06/26 برگزار گردید.

برگزاری بیست و هشتمین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 97/04/04 برگزار گردید.

برگزاری بیست و دومین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه

بیست و دومین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 96/08/29 در محل دانشکده اقتصاد ، برگزار گردید.

مراسم تودیع و معارفه مدیر برنامه، بودجه و تحول سازمانی

مراسم معارفه دکتر رضا زمانی به سمت مدیر برنامه، بودجه و تحول سازمانی و تودیع دکتر محمد صالح ترکستانی ، برگزار شد.

هفدهمین نشست معاونین اداری و مالی دانشگاه های سطح یک کشور

هفدهمین نشست معاونین اداری و مالی دانشگاه های سطح یک کشور با حضور معاون محترم اداری و مالی و مدیران محترم اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد .

برگزاری بیست و یکمین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه

بیست و یکمین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 96/07/24برگزار گردید.

اطلاعیه های اداری و مالی

بیمارستان های طرف قرارداد با شرکت بیمه پارسیان

جزئیات لیست بیمارستانهای طرف قرارداد با شرکت بیمه پارسیان

تعهدات بیمه تکمیلی سال 1396

نرخ و شرایط پوشش بیمه های تکمیلی درمان سال 1396

اطلاعیه سفر به شهر مقدس مشهد- شماره 1

(ویژه کارکنان محترم همکاری در مدت محدود، تحت پوشش شرکت خدماتی و بازنشستگان دانشگاه)

سفر سیاحتی کارکنان دانشگاه به مقصد همدان

به همت اداره رفاه کارکنان دانشگاه، سفر یک روزه سیاحتی - فرهنگی کارکنان دانشگاه، مورخ پنجشنبه 18 شهریور ماه 1395، به مقصد همدان برگزار گردید.

بخشنامه ها
فرم ها و فرایندها

مشاهده ریزهزینه بیمه تکمیلی

مشاهده ریزهزینه بیمه تکمیلی درمان پارسیان

فرم های اداره رفاه کارکنان

فرم های مربوط به اداره رفاه کارکنان ...