اخبار

خبر روز

کارگاه روانشناسی اجتماعی در یادگیری زبان برگزار گردید

کارگاه روانشناسی اجتماعی در یادگیری زبان در محل آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه علامه طباطبایی برگزار گردید.

همایش «بررسی وضعیت آموزش زبان فارسی در جهان»

همایش «بررسی وضعیت آموزش زبان فارسی در جهان» سوم اردیبهشت ماه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد

بازدید فارسی‌آموزان عراقی از بزرگ‌ترین دریاچۀ مصنوعی خلیج فارس

فارسی‌آموزان عراقی در یک روز بهاری در اردیبهشت ماه 1397 به همراه اساتیدشان از دریاچۀ خلیج فارس بازدید کردند

کارگاه روانشناسی اجتماعی در یادگیری زبان

کارگاه روانشناسی اجتماعی در یادگیری زبان آقای دکتر رضا پیش‌قدم سه شنبه 25 اردیبهشت 1397

اساتید فارسی‌آموز روس در کتابخانۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی

اساتید فارسی‌آموز روسی با بازدید از چند بخش گروه‌های پژوهشی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و فعالیت‌های آنها آشنا شدند

بازدید اساتید روس فارسی‌آموز از فرهنگستان زبان و ادب فارسی

دیدار اساتید روس با دکتر محمد دبیرمقدم، معاون علمی پژوهشی فرهنگستان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

اداری سازمانی

بازدید فارسی آموزان دانشگاه علامه طباطبایی از باغ موزۀ دفاع مقدس

فارسی آموزان مرکز آزفای دانشگاه علامه طباطبایی به همراه اساتیدشان در روز دوشنبه 96/11/16 از باغ موزة دفاع مقدس بازدید کردند.

تماشای فیلم ایرانی اساتید روسی در سینما چارسو

یکی از اهداف مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه علامه‌طباطبایی آشنایی زبان‌آموزان با فرهنگ ایرانی است.

اطلاعیه ها
تب دانشگاه علامه

دسترسی