• معرفي معاون عمراني

نام و نام خانوادگی: غلامعلي كارگر

ایمیل: kargar@atu.ac.ir

شماره تماس: 44737500

معاون عمراني

سوابق اجرايي و مديريتي

دریافت رزومه علمی و پژوهشی