• اخبار تصویری


بازدید مسئول نهاد رهبری دانشگاه از کتابخانه مرکزی

مسئول محترم نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبائی، حجت‌الاسلام اکبری اقدم به همراه معاون و کارشناسان این مرکز، از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه بازدید کردند.

در ابتدای برنامه، مورد استقبال آقای دکتر سیدمهدی طاهری، رئیس محترم کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی قرار گرفتند. سپس مجموعه فعالیت‌ها، خدمات و برنامه‌های مجموعه کتابخانه‌ای دانشگاه توسط آقای دکتر طاهری و کارشناسان کتابخانه مرکزی برای حاضران تبیین شد. در ادامه به بحث و تبادل نظر دربارۀ همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و کتابخانه مرکزی پرداخته شد. در ارتباط با این همکاری، پردازش و سازماندهی محتوای برنامه‌های نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری از جمله دوره‌های دانش‌افزایی اساتید توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه انجام خواهد شد. 

بازدید از بخش‌های مختلف کتابخانه و تعیین میز اختصاصی برای آقای حجت‌الاسلام اکبری اقدم، پایان بخش این بازدید بود.

شایان ذکر است، یکی از 8 سالن کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، به اعضای محترم هیئت علمی و مدیران گرامی اختصاص دارد.

يکشنبه ٢٦ فروردين ١٣٩٧ - ٠٩:٥٦ شماره خبر: ٥٨٥٩ بازدید: 1184 نسخه چاپي