• اخبار تصویری


اطلاعیه شماره 2- انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه

بر اساس ماده ۱ شیوه نامه اجرایی شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور(مورخ 95/۳/11)، موضوع تعداد اعضاء و حداقل داوطلب، بدینوسیله نتیجه ثبت نام از داوطلبان عضویت در شوراهای صنفی دانشکده ها و خوابگاه ها در موعد مقرر، به شرح زیر اعلام می گردد:

دانشکده ها و خوابگاه هایی که حداقل داوطلب لازم برای برگزاری انتخابات کسب کرده اند عبارتند از:

۱.دانشکده علوم اجتماعی

۲.دانشکده علوم ارتباطات

3.دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

4.خوابگاه شهید گلعذاری

بنابراین در دانشکده ها و خوابگاه فوق الذکر، انتخابات برای تعیین اعضای شورای صنفی در روز 1 خرداد 97 برگزار می گردد.

همچنین در اجرای ماده‌ی ۱ شیوه‌نامه‌ی اجرایی شوراهای صنفی دانشجویی دانشگاه‌های کشور، موضوع برنامه زمان‌بندی فعالیت‌های اجرایی انتخابات، با توجه به اتمام بررسی صلاحیت‌های داوطلبان عضویت در شوراهای صنفی، بدین وسیله اسامی کاندیداهای واجد شرایط بر اساس ماده ۱۴ آئین‌نامه‌ی شورای صنفی دانشجویی و دانشکده ها و خوابگاه‌هایی که حدنصاب لازم را در بخش داوطلب داشته‌اند به شرح ذیل اعلام می‌گردد. افراد مشروحه زیر می توانند تا ساعت 24 روزهای 29، 30 و 31 اردیبهشت ماه در چارچوب مفاد آئین نامه و شیوه نامه شورای صنفی دانشجویی به فعالیت های تبلیغی بپردازند.

شایان ذکراست ثبت نام کنندگانی که از سوی کمیته نظارت بر برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه حائز شرایط نشدند می توانند تا تاریخ 25 اردیبهشت ماه تا ساعت 15:30 اعتراض خود را در خصوص بررسی شرایط داوطلبی به دفتر مدیریت خدمات دانشجویی دانشگاه ارائه دهند.

 جدول زمانبندی فعالیتهای انتخابات شورای صنفی دانشگاه علامه طباطبائی

 واجدین شرایط

 

دوشنبه ٢٤ ارديبهشت ١٣٩٧ - ٠٩:٥٢ شماره خبر: ٦١٢٩ بازدید: 3978 نسخه چاپي