• آرشیو اخبار آموزشی پژوهشی


پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) بدون آزمون دانشگاه علامه‌ در رشته‌های مختلف

نظر به اینکه رشته مشاوره نیز به جدول رشته های دوره دکتری بدون آزمون سال تحصیلی 98-97 اضافه شده است، متن کامل آگهی دکتری بدون آزمون به شرح زیر اعلام می گردد:

1- آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی98-97 (سهمیه استعدادهای درخشان)

2-جداول ارزشیابی امتیازات جهت پذیرش در دوره دکتری بدون آزمون سال تحصیلی 98-97 (سهمیه استعدادهای درخشان)

3-جدول رشته های دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی 98-97 (سهمیه استعدادهای درخشان)

4-فرم تقاضای داوطلبان بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی 98-97 (سهمیه استعدادهای درخشان) با فورمت PDF 

5-فرم تقاضای داوطلبان بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی 98-97 (سهمیه استعدادهای درخشان) با فورمت word 

6-فرم تعهد دانشجویان نیمسال آخر با فورمت PDF 

شنبه ١٨ فروردين ١٣٩٧ - ١٥:٣٤ شماره خبر: ٥٨٢٠ بازدید: 5048 نسخه چاپي