• آرشیو اخبار اداری و مالی


برگزاری بیست و دومین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه


بیست و دومین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 96/08/29 ساعت ۱۰ صبح در محل دانشکده اقتصاد با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع، رئیس دانشکده اقتصاد، مدیران حوزه توسعه و مدیریت منابع و معاونین اداری و مالی دانشکده ها برگزار گردید. در این جلسه قبل از بیان دستورات جلسه، گزارشی از نشست معاونین 13 دانشگاه برتر و همچنین اقدامات صورت گرفته در خصوص پروژه های عمرانی توسط معاون توسعه و مدیریت منابع ارائه شد و سپس دستورات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
1-    ارائه پیشنهادات مکتوب در خصوص موضوع مدیریت سبز در دانشگاه
2-    گزارش اداره رفاه در مورد اقدامات انجام شده در حوزه رفاه اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی

 

تاریخ درج خبر: 1396/09/04  -  ساعت درج خبر: ٠٩:٢٨  -  شماره خبر: ٤٧٦٦  -  تعداد بازدید: 3187


خروج