• آرشیو اخبار اداری و مالی


جلسه معارفه روسای ادارات کارگزینی، رفاه کارکنان و دبیرخانه


روسای جدید ادارات کارگزینی، رفاه کارکنان و دبیرخانه دانشگاه با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه در روز شنبه 14 مهرماه معارفه شدند.
در این مراسم دکتر محمدرضا ویژه معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه با تشکر از خدمات و تلاش‌های روسای قبلی این ادارات بیان داشت: اکثر فعالیت‌های این حوزه دانشگاه به‌صورت ارائه خدمات پشتیبانی و پاسخ به مطالبات  همکاران و مراجعین است که باید با دقت موردتوجه قرار گیرد.
معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه ضمن تأکید بر ضرورت توسعه در امور مربوط به هر حوزه تحول و به‌روز شدن فعالیت‌ها را یادآور شد و اضافه کرد: امیدوارم با تلاش مضاعف و همکاری مجموعه ادارات حوزه اداری دانشگاه شاهد دستاوردها و موفقیت‌های بیشتری باشیم و بتوانیم رضایتمندی بیشتری را در مجموعه دانشگاه و همکاران ایجاد نمائیم.
در ادامه دکتر محمود مرتضائی فرد مدیر امور اداری دانشگاه نیز ضمن تشکر از خدمات و همکاری‌های روسای قبلی بیان داشت: خوشبختانه فضای همکاری متقابل از خصوصیات بارز در این حوزه است که باروحیه تعامل و درک متقابل از کار و مسئولیت به وجود آمده است. ایشان افزود: در امور مربوط به ادارات کارگزینی، رفاه کارکنان و دبیرخانه مرکزی دانشگاه، اقدامات بسیار خوبی انجام‌شده است که امیدواریم با ساده‌سازی فرایندها و سرعت عمل بیشتر، موفقیت‌های بیشتری را شاهد باشیم.
در ادامه این مراسم، راضیه رحمانی رئیس اداره کارگزینی، سید احمد آقاجان زاده رئیس دبیرخانه مرکزی و محمد جمشیدی مقدم رئیس اداره رفاه کارکنان دانشگاه نیز در سخنانی به ارائه برنامه‌های خود در حوزه‌های مسئولیت جدید پرداختند  در پایان از خدمات محمد نیساری در مدت تصدی ریاست اداره رفاه کارکنان، سید احمد آقاجان زاده در تصدی اداره کارگزینی و محمد جمشیدی مقدم در تصدی ریاست دبیرخانه دانشگاه تقدیر به عمل آمد.
 

تاریخ درج خبر: 1397/10/11  -  ساعت درج خبر: ٠٩:١٨  -  شماره خبر: ٧٨٨٨  -  تعداد بازدید: 1268


خروج