• آرشیو اخبار اداری و مالی


اولین جلسه معاون توسعه و مدیریت منابع با مدیران و روسای ادارات

اولین جلسه معاون توسعه و مدیریت منابع با مدیران و روسای ادارات در تاریخ 98/02/03 در اتاق شورای دانشگاه برگزار شد. دکتر حسین پور در ابتدای جلسه ضمن خوشآمدگویی به اعضای حاضر در جلسه به موضوع مشروعیت اداری اشاره و اظهار داشتند؛ افزایش تصمیم گیری مشارکتی و اجماع و خرد جمعی در جهت انجام کار، مصداق مشروعیت اداری است که باید در کلیه امور مدنظر قرار گیرد. ایشان در ادامه با تأکید بر فعالیت در قالب برنامه های تعریف شده بیان داشتند؛ یکی از مزایای برنامه محور بودن این است که علاوه بر اینکه سیستم بر اساس چشم انداز و در جهت دستیابی به اهداف مشخص حرکت می کند، دیگران نیز به سبب وجود برنامه و چشم انداز مشخص، در این چارچوب قرار خواهند گرفت و این موضوع دستیابی به اهداف کلان را میسر می‌سازد. ایشان در ادامه به موضوعاتی از جمله ثروت آفرینی و سرمایه گذاری، عملکرد و بهره وری، مسئولیت پذیری، اصلاح فرآیندها، کارایی و اثربخشی، گردش کار و تناسب شغل و شاغل، جریان آزاد اطلاعات و شفافیت در عملکرد، انصاف و عدالت و رعایت اخلاق مدیریتی و حرفه ای، آموزش ضمن خدمت، نظارت در حین اجرا، استقرار مدیریت عملکرد، تمرکز زدایی و ... پرداختند و اشاره داشتند انجام صحیح این امور سبب می گردد که طی زمان مناسبی دستیابی به اهداف غایی سازمان میسر گردد.

 

 

تاریخ درج خبر: 1398/02/10  -  ساعت درج خبر: ٠٩:٠٢  -  شماره خبر: ٨٦٧٤  -  تعداد بازدید: 694


خروج