• آرشیو اخبار اداری و مالی


سی و پنجمین جلسه شورای اداری و مالی دانشگاه

سی و پنجمین جلسه شورای اداری و مالی دانشگاه در روز شنبه مورخ 98/02/21 ساعت 7 صبح در محل اتاق شورای دانشکده مدیریت با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع، مدیران این معاونت و معاونین اداری و مالی دانشکده ها برگزار گردید. در این جلسه مواردی از جمله مسائل و مشکلات دانشکده ها و گزارشی از صدور احکام جدید اعضای محترم علمی و اداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

تاریخ درج خبر: 1398/02/22  -  ساعت درج خبر: ١٢:٤٤  -  شماره خبر: ٨٨٣٢  -  تعداد بازدید: 514


خروج