• آرشیو اخبار اداری و مالی


جلسه معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه با کارکنان حجمی و شرکتی دانشگاه

جلسه معاون توسعه و مدیرت منابع دانشگاه با کارکنان حجمی و شرکتی دانشگاه به ترتیب در روزهای یکشنبه مورخ 98/02/15و سه شنبه مورخ 98/02/17 تشکیل گردید. در این جلسات، کارکنان شرکتی و حجمی مشکلات و مسائل خود را مطرح نمودند و دکتر حسین پور، معاون توسعه و مدیریت منابع و مدیران ایشان به سوالات کارکنان پاسخ دادند.

تاریخ درج خبر: 1398/02/22  -  ساعت درج خبر: ١٤:٤٧  -  شماره خبر: ٨٨٣٤  -  تعداد بازدید: 705


خروج