• آرشیو اخبار اداری و مالی


اولین جلسه معاون توسعه و مدیریت منابع با مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی

اولین جلسه معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه با مدیر، رؤسای ادارات و کارشناسان مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی در روز چهارشنبه مورخ 98/02/25در دفتر معاونت توسعه و مدیریت منابع تشکیل گردید. در این جلسه اهم اهداف و برنامه ها در حوزه های بودجه، برنامه و آموزش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تاریخ درج خبر: 1398/02/30  -  ساعت درج خبر: ٠٧:٤٦  -  شماره خبر: ٨٩٠٩  -  تعداد بازدید: 513


خروج