• آرشیو اخبار اداری و مالی


اولین شورای تأمین مالی دانشگاه

اولین شورای تأمین مالی با حضور رئیس محترم دانشگاه، معاون توسعه و مدیریت منابع و اساتید صاحب نظر در حوزه های مالی و اقتصاد در روز یکشنبه مورخ 98/02/29 در اتاق شورای دانشگاه تشکیل گردید. در ابتدای جلسه دکتر داود حسین پور معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه، ضمن تشکر و قدردانی از اعضای حاضر در جلسه، به فلسفه تشکیل این شورا اشاره و اظهار داشت؛ در شرایط نابسمان اقتصادی و کاهش منابع کشور در سال های اخیر، وابسته بودن به بودجه دولتی و شهریه، کمکی به بهبود وضع مالی دانشگاه نخواهد کرد و از این رو متنوع سازی منابع درآمدی و ایجاد دانشگاه کارآفرین از جمله راه‌حل‌های برون رفت از این اوضاع می باشد. از این جهت برآن شدیم تا از طریق تشکیل این شورا و بکارگیری راه‌حل‌های کاربردی اساتید صاحب نظر در حوزه‌های مالی و اقتصاد، این موضوع مهم را اجرایی نمائیم.

در ادامه، دکتر حیدرپور عضو محترم هیأت علمی، گزارشی از نحوه ایجاد دانشگاه کارآفرین ارائه نمود و به موضوعاتی از جمله: مأموریت های دانشگاه، ایجاد تنوع در منابع مالی، استفاده از اعضای هیأت علمی در جهت ایجاد دانشگاه کارآفرین، عمده منابع درآمد اختصاصی دانشگاه ها در ایران در حال حاضر، پیشنهادهای تنوع درآمدی در راستای تشکیل دانشگاه کارآفرین و ... پرداخت.

در ادامه، اعضای حاضر در جلسه مباحثی را ارائه و مورد بحث و بررسی قرار دادند که اهم عناوین آن عبارتند از: تدوین اصول و دستورالعملی در خصوص تأمین و چرخه مالی دانشگاه، تغییر عنوان شورای تأمین مالی به شورای راهبری و سیاستگذاری تأمین مالی، ایجاد شیوه نامه مالی دانشگاه و تعریف وظایف مربوطه، مشاهده روند دانشگاه های موفق جهان در حوزه اقتصادی و بومی سازی سازوکارهای مربوطه در دانشگاه علامه طباطبائی، دعوت از سایر دانشگاه‌های موفق در این زمینه و تعریف یک کار بین دانشگاهی، مشخص نمودن بهای تمام شده فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه، طراحی سازوکارهای نهادی در جهت خوداتکایی دانشگاه، رسیدن به تصویری منسجم تر در خصوص موضوع تأمین مالی دانشگاه، حذف نگاهِ "نتوانستن" و "نمی شود" و استفاده از ظرفیت بالای دانشگاه، ارائه خروجی ها و اقدامات صورت گرفته در دانشگاه جهت آشنایی بیشتر جامعه با حوزه علوم انسانی، تشکیل کانون فارغ التحصیلان دانشگاه، شناسایی ظرفیت ها، مدیریت بهتر منابع موجود، تغییر روش های مرسوم آموزش و ارتباط مؤثر با سازمان ها و ارگان های مربوطه در جهت جذب منابع مالی و ...

در پایان جناب آقای دکتر حسین سلیمی رئیس محترم دانشگاه با ارائه تحلیلی کلی از وضعیت مالی دانشگاه به موضوع ظرفیت های فوق العاده دانشگاه علامه طباطبائی اشاره و اظهار داشتند: تمرکز بر دارایی ها و ظرفیت های دانشگاه حتی با فرمول های خیلی ساده، سبب می شود تا بهبود مطلوبی در خصوص استقلال مالی دانشگاه ایجاد شود. ایشان اظهار داشتند: با وجود اینکه دانشگاه علامه طباطبائی در مسیر توسعه قرار دارد اما بازهم پیشرفت اقتصادی آن در مقایسه با بسیاری از دانشگاه ها در وضعی مطلوب تر قرار دارد. دکتر سلیمی بیان داشت: شاید کارآفرینی در حوزه علوم انسانی در مقایسه با حوزه های فنی، غیر ممکن به نظر برسد اما این نگاه باید تغییر کند چرا که اقدامات زیربنایی در جهت ایجاد دانش و پژوهش های کاربردی در بسیاری از موضوعات در حوزه علوم انسانی اتفاق می افتد و باید از ظرفیت‌های موجود استفاده بهینه نمود. ایشان در پایان اظهار امیدواری نمود که این شورا بتواند در این خصوص بسیار مؤثر و موفق عمل نماید.

تاریخ درج خبر: 1398/02/30  -  ساعت درج خبر: ١٤:٠٧  -  شماره خبر: ٨٩١٣  -  تعداد بازدید: 578


خروج