اخبار

اخبار اداری و مالی

معارفه مدیر جدید مجتمع اقامتی-آموزشی کیشِ مهر

مراسم معارفه مدیر جدید مجتمع اقامتی- آموزشی کیش مهر با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع و مدیر امور اداری دانشگاه ۱۵ آذرماه جاری برگزارشد.

جلسه معارفه روسای ادارات کارگزینی، رفاه کارکنان و دبیرخانه

روسای جدید ادارات کارگزینی، رفاه کارکنان و دبیرخانه دانشگاه با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه در روز شنبه 14 مهرماه معارفه شدند.

برگزاری بیست و نهمین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه

یست و نهمین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 97/06/26 برگزار گردید.

برگزاری بیست و هشتمین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 97/04/04 برگزار گردید.

برگزاری بیست و دومین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه

بیست و دومین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 96/08/29 در محل دانشکده اقتصاد ، برگزار گردید.

مراسم تودیع و معارفه مدیر برنامه، بودجه و تحول سازمانی

مراسم معارفه دکتر رضا زمانی به سمت مدیر برنامه، بودجه و تحول سازمانی و تودیع دکتر محمد صالح ترکستانی ، برگزار شد.

آئین نامه ها

آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی

آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

دسترسی