اخبار

اخبار اداره رفاه

اطلاعیه بیمه تکمیلی درمان سال 1400-1399

همکاران می توانند از روز چهارشنبه مورخ 1399/02/31 لغایت روز چهارشنبه 1399/03/07 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

اطلاعیه دریافت تسهیلات بانک ملت

اداره رفاه کارکنان، امکان دریافت تسهیلات را جهت استفاده کلیه همکاران علمی و اداری و شرکت متن آرای فراهم نموده است.

اطلاعیه تعطیلی مجتمع اقامتی کیش مهر

جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

اطلاعیه دریافت تسهیلات از بانک شهر

همکاران می توانند درخواست خود را از طریق اتوماسیون اداری به اداره رفاه کارکنان ارسال نمایید.

اطلاعیه اداره رفاه

اطلاعیه بیمه تکمیلی درمان سال 1400-1399

همکاران می توانند از روز چهارشنبه مورخ 1399/02/31 لغایت روز چهارشنبه 1399/03/07 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

اطلاعیه دریافت تسهیلات بانک ملت

اداره رفاه کارکنان، امکان دریافت تسهیلات را جهت استفاده کلیه همکاران علمی و اداری و شرکت متن آرای فراهم نموده است.

اطلاعیه تعطیلی مجتمع اقامتی کیش مهر

جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

اطلاعیه دریافت تسهیلات از بانک شهر

همکاران می توانند درخواست خود را از طریق اتوماسیون اداری به اداره رفاه کارکنان ارسال نمایید.

دسترسی