• معاونین پیشین
 


دکتر داود حسین پور

از فروردین 1398 الی آذر 1398

دریافت رزومه

 


دکتر محمدرضا ویژه

از 12 مهر 1394 الی 26 فروردین 1398

دریافت رزومه


دکتر عباس عباسپور

از 20 مهر 1392 الی 12 مهر 1394

دریافت رزومه


دکتر فریبرز درتاج

از 30 بهمن 1391 الی 20 مهر 1392

دریافت رزومه


دکتر عباسعلی رهبر

از 17 اسفند 1390 الی 30 بهمن 1391

دریافت رزومه


دکتر عباس عباسپور

از 12 شهریور 1385 تا 18 فروردین 1386

دریافت رزومه


دکتر حمیدرضا ارباب

از 20 اردیبهشت الی 7 دی ماه 1384

دریافت رزومه


دکتر اردشیر انتظاری

از 24 تیر 1383 الی 21 فروردین 1384

دریافت رزومه


دکتر غلامعلی چگنی زاده

از 28 اردیبهشت 1382 الی 11 خرداد 1383

دریافت رزومه


دکتر جعفر باباجانی

از 9 شهریور 1379 الی 28 اردیبهشت 1382

دریافت رزومه


دکتر سیدمحمدرضا سید نورانی

از 9 اسفند 1377 الی 6 شهریور 1379

دریافت رزومه


دکتر حمید خالقی مقدم

از 6 تیر 1375 الی 3 بهمن 1377

دریافت رزومه


دکتر مصطفی شریف

از 16 آذر 1370 الی 6 تیر 1375

دریافت رزومه


دکتر مهدی تکیه

از 2 مهر 1368 الی 16 آذر 1370

دریافت رزومه


دکتر حمید خالقی مقدم

از 23 اردیبهشت 1364 الی 19 مهر 1367

دریافت رزومه