بیمه

قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه مقرر متعهد می گردد که اگر بیمه شده در طول مدت قرارداد بیمار شود یا در اثر حادثه آسیب یا ضایعه ای به بدن و سلامتی او وارد گردد هزینه های پزشکی انجام شده را تا حد اکثر مبلغی که در قرارداد تعهد نموده است پرداخت نماید.

- بیمه گر: شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در قرارداد قید گردیده و جبران هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری و حوادث تحت پوشش را طبق شرایط مقرر در قرارداد بعهده می گیرد.

- بیمه گذار : شخص حقوقی است که مشخصات وی در قرارداد ذکر گردیده و متعهد پرداخت حق بیمه می باشد.

- بیمه شدگان : کارکنان رسمی، قراردادی، پیمانی و افراد تحت تکفل آنان می باشند.

- موضوع بیمه : پرداخت هزینه های بیمارستانی،جراحی ناشی از بیماری و حوادث احتمالی طبق شرایط مقرر در قرارداد می باشد.

- حادثه : عبارتست از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده روی داده و موجب وارد آمدن صدمه جسمی به بیمه شده گردد.

- بیماری : عبارتست از هر گونه عارضه جسمی و اختلال در اعمال طبیعی و جهاز مختلف بدن بر طبق تشخیص پزشک.

- حق بیمه : وجهی است که بیمه گذار باید در مقابل تعهدات بیمه گر بپردازد و انجام تعهدات بیمه گر موکول به پرداخت حق بیمه می باشد.

- فرانشیز : درصد معینی از هزینه درمان است که تأمین آن بعهده بیمه شده یا بیمه گذار است.

- مدت قرارداد : مدت بیمه یکسال تمام شمسی است.


خطرات مستثنی شده

هزینه بیمارستانی و جراحی در موارد خاص از شمول تعهد بیمه گر خارج می باشد. عبارتند از:

- اعمال جراحی که به منظور زیبایی انجام می گیرد. مگر اینکه ناشی از وقوع حوادث بیمه شده در طی مدت بیمه باشد.

-عیوب مادر زادی که قبل از انعقاد قرارداد بیمه مشخص بوده و بیمه گذار از آن مطلع شده باشد.

-سقط جنین مگر در موارد ضروری با تشخیص پزشک

-ترک اعتیاد

-خودکشی بیمه شده

-حوادث طبیعی مانن سیل، زلزله و آتشفشان مگر اینکه در شرایط خصوصی به نحو دیگری توافق شده باشد.

-جنگ،شورش،اغتشاش،بلوا،اعتصاب و ...

-فعل و انفعالات هسته ای

- اتاق خصوصی و همراه مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج

-بیماری روانی یا سایکوتیک: منظور آن دسته از بیماری هایی است که بیمار نسبت به بیماری خویش بینش نداشته باشد.

-دندانپزشکی مگر در موارد جراحی فک به علت و قوع حادثه تحت پوشش

-زایمان برای فرزند چهارم و بیشتر

- وسایل کمک توانبخشی از قبیل جوراب واریس، لنز و سمعک، شکم بند و لوازم بهداشتی و آرایشی که جنبه داروئی ندارد.

- رفع عیوب انکساری چشم مگر در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر نقص بینائی هر چشم 4 دیوپتر یا بیشتر باشد.

مدارک لازم جهت دریافت خسارت

-اصل قبض پرداختی

-کپی جواب

-دستور پزشک

-کپی کارت بیمه

نکاتی راجع به مدارک لازم جهت دریافت خسارت

1- اصل قبض پرداختی که تاریخ و مهر داشته باشدو المثنی یا چاپ مجدد و یا کپی نباشد.

2-برگه های ویزیت یا گواهی دست نویس، مخدوش یا دورنگ نباشدو درصورت وجود این مشکلات توضیح پزشک مربوطه الزامی است.

3- رسید های پوز بانکی بعنوان قبض پذیرفته نمی باشد.

4- کپی جواب مربوطه و دستور پزشک برای موارد مربوطه اعم از سونوگرافی، آزمایش،اسکن، MRI و ...

5- در خصوص فیزیوتراپی تعداد جلسات حتماً ذکر گردد و نسخه دستور پزشک ضمیمه شود.

6- فیزیوتراپی و MRI با دستور پزشک عمومی قابل پرداخت نمی باشد.

7- قبض رادیوگرافی نیاز به دستور پزشک و ارائه عکس می باشد.درصورت نبودن عکس، در دستور پزشک و قبض پرداختی آن باید توضیح کامل ذکر گردد(کدام عضو، چند جهت، چند کلیشه)

8- داروهای پوست، زیبایی، مکمل و ویتامین غیر قابل پرداخت می باشد.

9- در صورت شکستگی و گچ گیری عکس رادیو گرافی محل ضایعه و گزارش حادثه برای بزرگسالان الزامی است.

10- درمورد عینک مهر پزشک متخصص چشم یا ارائه اپتومتری کامپیوتری بنام بیمار الزامی است.

11- برای موارد دندانپزشکی نظیر روکش، پست، عصب کشی، جراحیها رادیوگرافی قبل و بعد از درمان الزامی است.

12- در صورت عدم مراجعه به مراکز طرف قرارداد دندانپزشکی با بیمه ، بیمه هیچگونه مسئولیتی در قبال مبالغ اضافی پرداختی به بیمه گذار نخواهد داشت.

13- محاسبه هزینه های پاراکلینیکی و سرپایی، براساس تعرفه اعلام شده توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشد.

14- بدلیل عقد قرارداد در 3طرح (عادی، بدون سقف و شرکتی )، خواهشمند است هنگام تحویل مدارک به بیمه گر از کارت درمان تکمیلی خود کپی تهیه وبه بیمه گر تحویل فرمایید.

15- معرفینامه فقط برای موارد بستری صادر میشود. موارد سرپایی هزینه شود و مدارک کامل ارسال گردد.

مدارک لازم جهت صدور معرفی نامه

صدور معرفی نامه فقط برای بستری شدن و دندانپزشکی انجام می گردد.

-کپی کارت بیمه

- پزشک جهت بستری با نوع عمل

- مراجعه به اداره رفاه

سقف تعهدات طرح های مختلف بیمه تکمیل درمان

به منظور رفاه حال همکاران محترم علمی و اداری، اداره رفاه کارکنان در سال جاری دو طرح بیمه تکمیلی را تقدیم می نماید. اطلاعات مربوط به سقف تعهدات و حق بیمه هر یک از طرح های مذکور به شرح فایل های پیوست ذیل می باشد.

مدارک لازم جهت صدور بیمه ثالث و بدنه اتومبیل

تکمیل فرم های مربوطه

کپی کارت ملی و کارت ماشین و اصل بیمه نامه سال قبل

بیمه جانبازان

بر اساس بند ب ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تامین صددرصد هزینه های درمانی ایثارگران معزز می توانند جهت دریافت هزینه ها، مدارک پزشکی خود و افراد تحت تکفل خود را به اداره رفاه ارسال نمایند.

انواع بیمه عمر

1. بیمه عمر و حوادث گروهی که در ازای فوت بیمه شده، مبلغ 200000000 ریال به افراد تحت تکفل و یا افرادی که توسط بیمه شده از طریق فرم اعلام شده است، پرداخت می نماید.

2. بیمه عمر سازمان بازنشستگی که در ازای فوت بیمه شده مبلغ 30000000 ریال را پرداخت می نماید.