خدمات بازنشستگان

خدمات ارائه شده به بازنشستگان گرامی توسط اداره رفاه کارکنان به شرح ذیل اعلام می گردد.

- بیمه عمر بازنشستگان

در ازای فوت بیمه شده مبلغ 30000000 ریال پرداخت می گردد. مدارک مورد نیاز جهت دریافت هزینه بیمه عمر عبارتست از: کپی تمام صفحات شناسنامه متوفی، کپی کارت ملی متوفی، نامه پزشکی قانونی و نامه بهشت زهرا. خانواده متوفی با در دست داشتن مدارک فوق به اداره رفاه کارکنان مراجعه نماید.

- وام و تسهیلات

این اداره جهت ارائه تسهیلات رفاهی از جمله وام بانک تجارت در خدمت بازنشستگان معزز می باشد. بازنشستگان عزیز می توانند جهت درخواست وام کالا به مبلغ 50000000 ریال به اداره رفاه مراجعه نمایند و یا درخواست خود را از طریق اتوماسیون به این اداره منعکس نمایند و پس از تایید واحد مدیریت مالی، نسبت به تکمیل فرم های مربوطه اقدام نمایند.

- کمک هزینه ازدواج

بر اساس ماده 105 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ماده 79 استخدامی اعضای غیر هیات علمی، هزینه ای جهت ازدواج دائم عضو شاغل و یا بازنشسته و هر یک از فرزندان وی در هر مورد فقط یک بار پرداخت می گردد. مدارک لازم جهت دریافت کمک هزینه ازدواج شامل کپی شناسنامه صفحه اول و دوم سرپرست و فرزند و کپی 4 صفحه اول عقدنامه، می باشد.

- کمک هزینه فوت

بر اساس ماده 105 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ماده 79 استخدامی اعضای غیر هیات علمی، هزینه ای جهت فوت عضو شاغل و یا بازنشسته و هر یک از فرزندان وی در هر مورد فقط یک بار پرداخت می گردد. مدارک لازم جهت دریافت کمک هزینه فوت شامل کپی تمام صفحات متوفی، کپی نامه بهشت زهرا و نامه پزشکی قانونی می باشد.

- بیمه تکمیل درمان بازنشستگان

سازمان بازنشستگی کشوری بیمه آتیه سازان حافظ را به عنوان بیمه گر بازنشستگان گرامی انتخاب نموده است که پنج صفحه قرارداد و تعهدات آن را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

- سوالات متداول راجع به بیمه تکمیل درمان بازنشستگان

1- مدارک مورد نیاز جهت صدور معرفی نامه(سرپایی – بستری) چیست؟

- اصل و تصویر کارت بیمه شده

- اصل و تصویر دفترچه بیمه پایه بیمه شده اصلی و بیمار

- اصل و تصویر دستور پزشک معالج مبنی بر نوع بیماری یا عمل جراحی یا خدمات تشخیصی درمانی در مرکز مورد نظر

- ارائه اصل شناسنامه و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه جهت فرزندان اناث بالای 15 سال تمام و در خصوص فرزندان ذکوربالاتر از 22 سال تمام ارائه گواهی تحصیلی دانشجویی معتبر الزامی می باشد .

2- مدارک مورد نیاز جهت دریافت هزینه های سرپایی چیست؟

- اصل و تصویر کارت بیمه شده

- اصل و تصویر دفترچه بیمه پایه بیمه شده اصلی و بیمار

- کارت ملی بیمه شده اصلی

- دستور پزشک معالج

- اصل قبض پرداختی

- اصل و تصویر گزارش خدمت انجام شده

- ارائه اصل شناسنامه و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه جهت فرزندان اناث بالای 15 سال تمام و در خصوص فرزندان ذکوربالاتر از 22 سال تمام ارائه گواهی تحصیلی دانشجویی معتبر الزامی می باشد.

3- مدارک مورد نیاز جهت دریافت هزینه های بستری چیست؟

- اصل و تصویر کارت بیمه شده

- اصل و تصویر دفترچه بیمه پایه بیمه شده اصلی و بیمار

- کارت ملی بیمه شده اصلی

- اصل صورتحساب بیمارستان و پزشکان ممهور به مهر بیمارستان

- گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع درمان های انجام شده همراه با قید تعداد روزهای بستری

- گواهی سایر پزشکان معالج مبنی بر نوع درمان های انجام شده

- برگه شرح عمل و برگه بیهوشی ممهور به مهر پزشک معالج و بیهوشی

- اصل ریز دارو و لوازم مصرفی در بیمارستان

- اصل ریز آزمایشات و رادیولوژی و....

- سایر موارد مندرج درصورتحساب بیمارستان

- در صورتی که بیمه شده راسأ نسبت به تهیه تجهیزات مورد استفاده در اعمال جراحی اقدام نماید ارائه فاکتور معتبر ممهور به مهر جراح ، اتاق عمل و شرکت مربوطه الزامی می باشد.

- ارائه اصل شناسنامه و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه جهت فرزندان اناث بالای 15 سال تمام و در خصوص فرزندان ذکوربالاتر از 22 سال تمام ارائه گواهی تحصیلی دانشجویی معتبر الزامی می باشد .

4- اطلاعات لازم در خصوص خدمات قابل پرداخت و چگونگی استفاده از خدمات شرکت آتیه سازان حافظ را باید از کجا کسب کرد؟

- بیمه شدگان عزیز می توانند از طریق مراجعه و یا تماس تلفنی با شعب شرکت و یا از طریق اداره رفاه محل کار خود و یا نمایندگی های این شرکت در خصوص نحوه استفاده از خدمات و نوع تعهدات شرکت کسب اطلاع نمایند.

5- در مواردیکه بیمه شده نیازمند بستری و یا انجام خدمات تشخیصی-درمانی سرپایی باشد باید چگونه اقدام نماید ؟

در این مواقع بهتر است با شعب این شرکت تماس گرفته و از چگونگی دریافت خدمات و لیست مراکز طرف قرارداد شرکت مطلع گردند و حتی الامکان با گرفتن معرفینامه به مراکز طرف قرارداد شرکت مراجعه نمایند.

6- مدت اعتبارمعرفینامه چند روز می باشد ؟

مدت اعتبار معرفینامه 6 روز می باشد.

- در مواردی که بیمه شده در بیمارستان های غیر طرف قرارداد با بیمه های پایه بستری شده باشد می باید پرونده کامل بستری از بیمارستان به اداره بیمه پایه مربوطه تحویل و پس از دریافت چک بیمه گر اول با تصویر چک و تصویر اسناد بستری خود را به شرکت بیمه آتیه سازان حافظ تحویل نمایند.

- معاینه و تائید پزشک معتمد بیمه قبل از انجام اعمال سپتوپلاستی ، بلفاروپلاستی ، جراحی های فک ، هرنی شکمی و جراحی های ترمیمی که جنبه درمانی داشته باشد برای صدور معرفینامه در بیمارستان های طرف قرارداد الزامی است و در صورتیکه بیمه شده قبل از عمل جراحی تایید پزشک معتمد بیمه را اخذ ننموده باشد و به مراکز غیر طرف قرارداد مراجعه نماید محاسبه و پرداخت هزینه ها منوط به تایید پزشک معتمد شرکت می باشد.

7- آیا محدودیت زمانی برای گرفتن هزینه های درمانی وجود دارد ؟

همیشه در قرارداد با بیمه گزاران جهت ارائه اسناد درمانی مهلت مشخصی تعیین می گردد لذا بیمه شدکان محترم می باید از طریق تماس با این شرکت و یا اداره رفاه شرکت مطبوع خود از مهلت ارسال اسناد آگاهی یابند .

8- آیا هزینه تمامی خدمات درمانی انجام شده قابل پرداخت می باشد؟

با توجه به متن قرارداد با بیمه گزاران خدمات قابل پرداخت متفاوت می باشد مثلا هزینه آزمایش در بعضی از قراردادها قابل محاسبه میباشد نوع خدمات ارائه شده توسط شرکت بستگی به درخواست بیمه گزاران دارد.

لینک های مفید بازنشستگان


منبع: سایت بیمه آتیه سازان حافظ